ฮอมพญา ๓๐ ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ฮอมพญา ๓๐ ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เนื่องในโอกาศมหามงคลครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เอกสารวิชาการ ๓๐ ปี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ลำดับที่ ๓