พิธีส่งและรับมอบงาน

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) อดีตรองอธิการบด...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่มจร เชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำศพรองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย์

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำศพรองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย...

อ่านต่อ

ร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังจากร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงส...

อ่านต่อ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ อวยพรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT) สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ...

อ่านต่อ

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชาตา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะเชียงใหม่ เป็นประธาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แ...

อ่านต่อ

เยี่ยมพระนิสิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย พระครูสิริปริยัติยานุศาสก์ ,ดร.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญโญ ผอ.สนับสนุนวิชาการ เยี่ยมพระนิสิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ...

อ่านต่อ