จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓ และ CMU Open House ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชีย...

อ่านต่อ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร.

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรสังฆพินิต (เสน่ห์ ญาณเมธี ปาเมืองมูล น.ธ.เอ...

อ่านต่อ

สรงน้ำศพ

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสรงน้ำศพ พระครูสุนทรสังฆพินิต(น.ธ.เอก,พธ.บ.,M.A.,Ph.D.),ดร.อายุ ๔๘ ปี พรรษา ๒๘ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเช...

อ่านต่อ

คัดตัว “ไดโนเกมส์”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพคัดตัวนักกีฬาโซนเหนือ (สีน้ำเงิน) มี มจร.วข.เชียงใหม่ – วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน - วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย - วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง วิทยาลัยสงฆ์น่าน...

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระปิยมหาราช ร.๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, บุคลากร เจ้าหน้าที่ เท...

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, บุคลากร เจ้าหน้าที่ เท...

อ่านต่อ