ฉลอง 2 ทศวรรษงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า มจร.วิทยาลัยเขตเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า และร่วมฉลอง 2 ทศวรรษโครงการพระบัณฑิตอาสาพั...

อ่านต่อ

ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปืดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า และร่วมฉลอง ๒ ทศวรรษโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...

อ่านต่อ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง...

อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธ...

อ่านต่อ

นิเทศสัมพันธ์คณาจารย์

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศสัมพันธ์คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใ...

อ่านต่อ