สงเคราะห์ชุมชนสู้โควิด – ๑๙

พระสงฆ์และประชาชน เข้ารับมอบถุงยังชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำถุงยังชีพบรรเทาสถานการณ์โควิด 19 มอบให้พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สูมาคารวะสระเกล้าดำหัว

พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ,ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว เชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ป...

อ่านต่อ

น้ำสรงพระราชทาน

พระเทพโกสล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช...

อ่านต่อ

ร่วมถวายมุทิตาสักการะ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) อายุ ๘๕ พรรษา ๖๕ (ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก M.A) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ประธานโครงการพระธ...

อ่านต่อ

มอบข้าวสาร อาหารแห้ง

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภาวนาธรรมาภิรัช วิ., พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูปลัดจตุพร,ดร.เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกันมอบข้าวสาร อา...

อ่านต่อ

มอบไข่ไก่

พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท,ดร.อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบไข่ไก่จำนวน ๑๐๐๐ ฟอง ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเช...

อ่านต่อ