พระไม่ละทิ้งประชาชน ยามเกิดภัยพิบัติ

วันนี้ (9 เมษายา 2563 เวลา 08.30 น.) ที่วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระครูสถาพรเขมกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันมอบข้าวสาร อาหารแห้ง อ...

อ่านต่อ

วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๓

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิ...

อ่านต่อ

อายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) อายุ ๘๕ พรรษา ๖๕ (ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก M.A) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ประธานโครงการพระธรรมจาริก ส่วนภูมิภาค อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬ...

อ่านต่อ

ร่วมวางหรีด

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีด มอบผ้าไตร สังฆทาน งานบำเพ็ญกุศลศพน...

อ่านต่อ

มาตรการป้องกัน COVID-19

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชียงใหม่ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขต พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพนักงานเท...

อ่านต่อ

“เทคนิคการพูดในชุมชน”

อดีตผู้ว่าการภาค ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อดีตผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ โรตารี่สากล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง“เทคนิคการพูดในชุมชน” ให้กับสมาชิกสโมสรโรตาร...

อ่านต่อ