บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร...

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ ข้าราชการ อำเภอดอยสะเก็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื...

อ่านต่อ

ร่วมถวายมุทิตาจิต

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี CEO Acting Rector และ ศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ อธิการบดี ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา...

อ่านต่อ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี CEO Acting Rector และ ศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ อธิการบดี ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา...

อ่านต่อ

สามีจิกรรม ทำวัตรพระมหาเถระวันเข้าพรรษา

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประกอบสามีจิกรรมทำวัตรพระมหาเถระวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานกล่าวธรร...

อ่านต่อ

"๙ ปี ที่แม่ครูจากไป"

นายสมบูรณ์ กันทะปา ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ ผู้ถวายที่ดิน จำนวน ๙ ไร่ และเป็นเจ้าภาพสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเชียงใหม่ พร้อมคณะลูกหล...

อ่านต่อ