พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในอาคารเรียน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันนี้ (27 มีนาคม 2563)เวลา 09.30 น. พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชียงใหม่ เจริญพรว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทีมีการระบาดในประเ...

อ่านต่อ

เยี่ยมชมโรงงานเชียงใหม่ศิลาดล

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงงานเชียงใหม่ศิลาดล ดอยสะเก็ด ชมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยมี นางสา...

อ่านต่อ

อายุวัฒนมงคล อายุ ๕๕ ปี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเ...

อ่านต่อ

"บำเพ็ญกุศล"

"บำเพ็ญกุศล" พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา และร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย “พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคลมหาเถระ)” พระมหาเถระองค์อุปถัมภ์ มจร.โดยมีพระวิมล...

อ่านต่อ

มุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ ถวายมุทิตาจิตแด่ พระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวัน...

อ่านต่อ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขต เป็นประธานเปิด นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นิสิตสาขาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ ๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระวิมลมุนี รองอธิก...

อ่านต่อ