ปิดการแข่งขัน“กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ ๑๐

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการแข่งขัน“กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ ๑๐ โดยมีดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ก...

อ่านต่อ

วันสามเณร ครั้งที่ ๑๗

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดงานวันสามเณร ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ ,ดร.เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร /รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าว...

อ่านต่อ

ถวายมุทิตาสักการะ

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. อายุ ๕๙ ปี ๓๘ พรรษา รองเจ้าคณะอำเ...

อ่านต่อ

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระบุญทรง ปุญธโร,ดร.อาจารย์ประจำ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร พระครูใบฏีสุชาติ สญฺญโต พร้อมคณะญา...

อ่านต่อ

“กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ ๑๐

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานยิงปืนใหญ่จุดคบเพลิง เปิดการแข่งขัน “กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ ๑๐ University Sports Tournament of Chainman การแข่งข...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๕๕

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๕๕ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเผยแพร่พ...

อ่านต่อ