มหามงคล

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๙๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...

อ่านต่อ

เสริมชะตาราศรี ๒๕๖๒

พระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน เชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์วัดมงคลนามในเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสวดสะเดาะห์นพเคราะห์ เสริมชะตาราศรี ๒๕๖๒ ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว เน...

อ่านต่อ

สระเกล้า ดำหัว พระนักจัดรายการวิทยุ ผู้สูงอายุฯปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒

พระมหาวิษณุ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธา ประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว พระนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ,นายสมบูรณ์ กันทะปา มหาอุบาสกผู้อุปถัมภ์วัดเจ็ดลิน และผ...

อ่านต่อ

ผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิต

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานสมโภชอุโบสถ ผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต วัดนาฟ่อน ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ท่ามกลาง ค...

อ่านต่อ

เปิดการประชุมพระธรรมจาริก

พระพรหมเสนาบดี ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานเปิดการประชุมพระธรรมจาริก ประจำปี ๒๕๖๒ ปีที่ ๕๔ พร้อมมอบรางวัลพระธรรมจาริกปฏิบัติงานดีเด่น ตัวแทนพระธรรมจาริกบัณฑิตแกนนำ รุ่นที่ ๑๕ มอบของที่ระลึก ให้พ...

อ่านต่อ

เจริญอายุวัฒนมงคล

พระครูปริยัติยานุศาสน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ , พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๑ ,พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด พร้อมพระเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเจริญอ...

อ่านต่อ