ฉลองเปรียญธรรม ๒๕๖๑

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรและโล่ มอบรางวัลเกียรติวัดงามตาประชาชื่นใจ (วัด ๕ ส) มอบเกียรติบัตรหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น มอ...

อ่านต่อ

พระมหาอังคาร ญาณเมธี เป็นผู้แทนพระเทพโกศล เข้าอวยพรเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร

พระมหาอังคาร ญาณเมธี เป็นผู้แทนพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เข้าอวยพรเนื่องโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล นางผ่องพรรณ เชา...

อ่านต่อ

“ รถด่วนขบวนพิเศษ ” จอดวัดบ้านท่อ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธ...

อ่านต่อ

เจ้าคณะภาค 7 ยกช่อฟ้าหอไตร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจิมหีบธรรม พระไตรปิฎก ช่อฟ้าหอไตร ก่อนที่จะอันเชิญหีบธรรมบรรจุพระไตรปิฎก และยกช่อฟ้าหอไตร โดยมีพระภิกษุ สามเณร จำนวน 407...

อ่านต่อ

แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ตำบลพระสิงห์ เขต ๒ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...

อ่านต่อ

พิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฏรบนพื้นที่สูง

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นางพวงพะยอม ห่านวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฆราวาส ...

อ่านต่อ