เจ้าคณะภาค 7 ยกช่อฟ้าหอไตร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจิมหีบธรรม พระไตรปิฎก ช่อฟ้าหอไตร ก่อนที่จะอันเชิญหีบธรรมบรรจุพระไตรปิฎก และยกช่อฟ้าหอไตร โดยมีพระภิกษุ สามเณร จำนวน 407...

อ่านต่อ

แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ตำบลพระสิงห์ เขต ๒ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...

อ่านต่อ

พิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฏรบนพื้นที่สูง

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นางพวงพะยอม ห่านวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฆราวาส ...

อ่านต่อ