เจริญพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา วัดผางงยอย อำเภอสารภี เชียงใหม่ นำโดยพระใบฏีกาจักรกฤษณ์ ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป เจริญพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง ให้กับพุทธศาสนิกชน งานพิธีห่มผ้าพระธาตุงานสรงน้ำประจำปี ๒๕๖๒ เป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดผางยอย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)