พิธีสรงน้ำพระเจ้าค่าคิง,พระเจ้าเม็งราย

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าเม็งราย เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธา ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าค่าคิง,พระเจ้าเม็งราย ประจำปี ๒๕๖๒ ท่ามกลางพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธา ร่วมพิธี ณ วัดพระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)