การแข่งขันกีฬาบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ “มหาจุฬาศาลายาเกมส์”สนามแม่กวงสเตเดี้ยม

วัวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายกิตติ ไชยาปันดิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตพะเยา ประธานโซนเหนือ เป็นประธานเปิดคัดตัวนักกีฬาโซนเหนือ (สีน้ำเงิน) การแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมสุชภาพและศีกยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ “มหาจุฬาศาลายาเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีผศ.ประเด่น แบนปิง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กล่าวรายงาน ในฐานะเจ้าภาพคัดตัวกีฬา ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (สนามแม่กวงสเตเดี้ยม) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

>>>Click Here For Watch The Video<<<