แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ตำบลพระสิงห์ เขต ๒ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พร้อมมอบโล่เกียติคุณแม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จำนวน ๔ คน ณ วัดพันอ้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ภาพ:ข่าวโดย นายศรีมูล แสนเมืองมา ส่วนงานประชาสัมพันธ์ )