“ รถด่วนขบวนพิเศษ ” จอดวัดบ้านท่อ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ จัดเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา “ รถด่วนขบวนพิเศษ ” โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถา พระครูอาทรสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ กล่าวต้อนรับ พระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร วัดพระสิงห์ฯเป็นองค์เทศน์ฯดร.พงศ์ สุภาวสิทธิ์ บรรยายกฎหมายชาวบ้าน ท่ามกลางสมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว และคณะญาติธรรม ร่วมรายการ ณ วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑