ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพ คุณแม่บัวฮ่อน กัลยาธิ อายุ 80 ปี ณ วัดศรีโคมคำ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพคุณแม่บัวฮ่อน กัลยาธิ อายุ ๘๐ ปี มารดา นายสุเทพ กัลยาธิ พนักงานขับรถ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนๆ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะลูกหลาน ร่วมไว้อาลัย ณ วัดศรีโคมคำ,สุสานประตูเหล็ก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณัฐพล ภาพ/ศรีมูล บรรยาย

>>>Click Here For Watch The Video<<<