พระมหาอังคาร ญาณเมธี เป็นผู้แทนพระเทพโกศล เข้าอวยพรเนื่องโอกาสคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร

พระมหาอังคาร ญาณเมธี เป็นผู้แทนพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เข้าอวยพรเนื่องโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร มหาอุบาสิกา อุปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมของวัดมาโดยตลอด ณ หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา ส่วนงานประชาสัมพันธ์)