ฉลองเปรียญธรรม ๒๕๖๑

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรและโล่ มอบรางวัลเกียรติวัดงามตาประชาชื่นใจ (วัด ๕ ส) มอบเกียรติบัตรหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น มอบเกียรติบัตรครูสอนบาลีดีเด่น โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงมุทิตาจิต พระมหาไตรรัตน์ ควมฺปติ ป.ธ.๙ กล่าวขอบคุณ ในงานฉลองเปรียญธรรมสำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา ส่วนงานประชาสัมพันธ์)