ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเชียงใหม่ โดยมีพระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพปริยัติ/กล่าวถวายรายงาน อาจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)