ศาสนิกสัมพันธ์ และองค์กรชาวพุทธ ร่วมงาน “ วันกตัญญู ” พุทธสถานเชียงใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ พุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม จ.เชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาว จ.เชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์ และองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันจัดงาน “ วันกตัญญู ” ประจำปี 2562 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบโล่รางวัลให้ลูกกตัญญู ประจำปี 2562 มีนางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน พระครูธีรสุตพจน์ ,ดร. เป็นองค์เทศน์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ พุทธสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

>>>Click Here For Watch The Video<<<