วันกตัญญูปีที่ ๒๔

พระเทพโกสล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จัดงานวันกตัญญูปีที่ ๒๔ บำเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวณฺณโชตมหาเถร ) องค์ปฐมประธานพระธรรมจาริก อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา องค์ปฐมเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา มีการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร และนักเรียน นักศึกษา ที่สอบเปรียญธรรม นักธรรม ชั้นตรี โท เอก และนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติเรียบร้อยช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด ท่ามกลางพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ พระธรรมจาริก พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)