ร่วมพิธีวางพวงมาลา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณัฐพล ภาพ/ศรีมูล บรรยาย...

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)