เจ้าคณะภาค 7 ยกช่อฟ้าหอไตร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจิมหีบธรรม พระไตรปิฎก ช่อฟ้าหอไตร ก่อนที่จะอันเชิญหีบธรรมบรรจุพระไตรปิฎก และยกช่อฟ้าหอไตร โดยมีพระภิกษุ สามเณร จำนวน 407 รูป พุทธศาสนิกผู้สนับสนุนอุปถัมภ์วัดศรีโสดา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(ภาพ:ข่าวโดย นายศรีมูล แสนเมืองมา ส่วนงานประชาสัมพันธ์ )