ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่