พิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฏรบนพื้นที่สูง

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นางพวงพะยอม ห่านวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฆราวาส ในพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฏรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) จำนวน ๒๖๙ รูป ก่อนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง และเยาวชนที่จะบรรพชาอุปสมบท ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ภาพ:ข่าวโดย นายศรีมูล แสนเมืองมา ส่วนงานประชาสัมพันธ์ )