ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ เข้ามุทิตาจิต รองอธิการบดี มจร.วิยาเขตเชียงใหม ่รูปใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ นำโดย Mr. Andrew Mr. Daniel และ Miss Kanisa Wongk...

ประชุมคณะกรรมการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้จัดประชุม...

เข้ามุทิตาจิต /แสดงความยินดี กับรองอธิการบดีรูปใหม่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 อ.เยี่ยม กาวิละเวส ที่ปรึกษาประธานชุมชนสวนดอก พร้อมด้วย อ.ไพศาล จั่วทอง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล