ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

พุทธศิลปกรรมบำบัด : จิตรกรรมภาพพระบฏจากเวสสันตรชาดก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 สาขาวิชาพุทธศิลปฺกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่องอบรม...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยพระครูสิ...

คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาจิต พระราชรัชมุนี เจ้าคณะ อ.เมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล