ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2567)

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า

ประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแนวเขตพื้นที่ วิทยาเขตเชียงใหม่ และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดม วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ