ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิิืยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการปรกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ ปะกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ 2564

ประกาศ ประกวดราคาศื้อครุภัณฑ์

>>>Click Here For Download Files<<

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์

center>

>>>Click Here For Download Files<<<

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงลกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเชตเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำปลป่าเที่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ