ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา ปรุ่งปุรงห้องเรียนอัจฉริยะ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยวิธีการปร...

อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่

เป็นประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...

อ่านต่อ

ปรับปรุงร่างขอบงาน

ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ร่างประกาศ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ