ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตเชียงใหม่ เน้อเจ้า

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลวเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

อ่านต่อ

ประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

"ร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ วิทยาเขตเชียงใหม่"

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนห้องประชุม วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ