ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า วิทยาเขตเชียงใหม่