ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2567

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"

อ่านต่อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดภาพถ่ายในโครงการไทยใหญ่ ครั้งที่ 3

ถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ สามเณรอภิวิชญ์ บุญกุ้ง นิสิตบรรพชิต ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเ...

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567(ภาคเสาร์-อาทิตย์)

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2567(ภาคพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2567(ภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ