แผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ -๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการ มจร ชม ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ -๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ปฎิทินการศึกษา 2566

ปฎิทินการศึกษา-ปีการศึกษา-2566.08-05-2566

อ่านต่อ

แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะ

แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะ

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU GET

แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU GET

อ่านต่อ

นโยบายบริหาร

"นโยบายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร...

อ่านต่อ