ขอเชิญร่วมทำบุญงานรัตตัญญูมหาจุฬาฯ ปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญในงานวันรัตตัญญูมหาจุฬาฯ ป...

อ่านต่อ

หลักสูตรระบบจัดการระบบบริหารการศึกษา REG

หลักสูตรระบบจัดการระบบบริหารการศึกษา REG วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่ายระบบ zoom id : 9898248050

อ่านต่อ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๒

อบรมเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่าร zoom id : 9898248050

อ่านต่อ

"สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "บาดแผลประเทศไทย กับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานสาธารณะด้วยพุทธบูรณาการ"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ #ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง บาดแผลประเทศไทย กับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานสาธารณะด้วยพุท...

อ่านต่อ

สัมมนาวิชาหาร หัวข้อ "กฎหมาย กับ ความยุติธรรม"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ #ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมาย กับ ความยุติธรรม โดย อัยการพลภัทร สีแดง ที่ปรึกษาหลักสูตร ร...

อ่านต่อ

ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา-2565

ปฎิทินการศึกษา-ปีการศึกษา-2565-เดือนกรกฎาคม

อ่านต่อ