ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รอบแรก

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศผล"

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

"ํรับสมัครที่นี่"

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน66.3

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน66.3

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านEP.3

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านEP.3

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EP.3

The Announcement of Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiangmai Campus Subject: The announcement of the candidates who are applied for B.A. entrance exams (Monk and Lay Stud...

อ่านต่อ