ประกาศผลการสอบเข้าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศผลการสอบเข้าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ

ลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก 2563

>>>ประกาศผลสอบ<<<

อ่านต่อ

ประกาศ-รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 2563

>>>Click Here For Download<<<

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๓-รอบโค้วต้า

อ่านต่อ

รับสมัครงาน 2 FIT be FAT

อ่านต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาชาวิชาปรัชญา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาชาวิชาปรัชญา สังกัดส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดอืน ๓๑,๖๕...

อ่านต่อ