ผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขเตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั้วไป ตำแหน่ง นักจ...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิ์สอบข้อเขียน เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

รัยสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง จักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการสอบเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบแรก)

อ่านต่อ

ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ