ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EP.3

The Announcement of Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiangmai Campus Subject: The announcement of the candidates who are applied for B.A. entrance exams (Monk and Lay Stud...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตัวรวม 66

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (บรรพชิต/คฤหัสถ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (EP) รอบ 2

Announcement of Examination Result in B.A. (English), Academic year 2023, The Sangha College, MCU. Chiang Mai Campus

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 ปีการศึกษา 2566 (บรรพชิต/คฤหัสถ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ) รอบ 2

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 (EP)

The Announcement of Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiangmai Campus

อ่านต่อ