เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมผู้แทนบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมบั...

อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน

ในวันพุธ ที่8 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด...

อ่านต่อ

มจร.ถวายมุทิตาจิตแด่ “พระธรรมวชิรโกศล”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใ...

อ่านต่อ

สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป นายอรรถวุฒิ จันแทน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายสวกรานต์ ปาดา ผู้อำนวยการส่วนงารบริหาร นายอนุพงศ์ วงศ์...

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อธิการบดี มจร ย้ำให้ผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้หลักการบริหาร เพื่อการพัฒนารอบด้าน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาจิต พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ระ...

อ่านต่อ