สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ เข้ามุทิตาจิต รองอธิการบดี มจร.วิยาเขตเชียงใหม ่รูปใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ นำโดย Mr. Andrew Mr. Daniel และ Miss Kanisa Wongkom ได้เข้าพบพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้จัดประชุมคณะกรรมการกีฬา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกา...

อ่านต่อ

เข้ามุทิตาจิต /แสดงความยินดี กับรองอธิการบดีรูปใหม่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 อ.เยี่ยม กาวิละเวส ที่ปรึกษาประธานชุมชนสวนดอก พร้อมด้วย อ.ไพศาล จั่วทอง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. (อาท...

อ่านต่อ

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”

เมื่อวันที่ 12 -13 กันยายน 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ (KM Sharing) กล่าวเปิดงานและให้โอวาท จากนั้นเป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

ผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะพระเถระ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. ,รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ข่วยอธิการบดีฝ่ายกิจ...

อ่านต่อ

ส่งต่อ มอบตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ รูปที่ 7

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ รูปที่ 6 ส่งต่อ มอบตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ รูปที่ 7 ให้พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. (อาทิตย์ อาทิปญฺโญ/รส...

อ่านต่อ