มอบภาพที่ระลึกแด่ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มอบภาพถ่ายแด่ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล” ป...

อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเยี่ยมชม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ นาเกศ ซิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยท่านกฤษณะ ชัยตัญญา (Shri Krishna Chaitanya) กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชี...

อ่านต่อ

มจร วข.เชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 36 ปี มจร วข.แพร่

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นายอรรถวุฒิ จันแทน รักษาการร...

อ่านต่อ

ทต.ป่าเมี่ยง ร่วมกับ มจร. วข.เชียงใหม่ และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กอย่างยื่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นายสุจินต์ แส...

อ่านต่อ

สาชาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร วิทยาเขตเชียงหม่ ชนะเลิศประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยการนำ ของ ผศ.ปฎิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม ได้นำพาพระนิสิตพุทธศิลป์ เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทย...

อ่านต่อ