โครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

โครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

อ่านต่อ

มูลนิธิครูบาศรีวิชัย อุปสมบทพระภิกษุ 9 รูป เป็นปีที่ 23 “รุ่นเสริมสรรพมงคล”

ครูบาเจ้าศรีวิชัย มูลนิธิครูบาศรีวิชัย โดยนายพยูญ มีทองคำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ จัดอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 9 รูป เป็นเวลา 9 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นรุ่นที่ 23 “รุ่นเ...

อ่านต่อ

ประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565

สืบสานประเพณีเตียาขึ้นดอย ถวายน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

>>>ดู VDO ได้ที่นี่ <<<

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เย็นวันนี้ (17 เม.ย. 65) เว...

อ่านต่อ

เทศนาธรรมปลาช่อนเพื่อขอฝน

สารคดีเรื่อง พิธีเทศนาธรรมปลาช่อนเพื่อขอฝน จัดทำและเผยแพร่โดย โครงการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ่านต่อ

วิธีใช้ไทยชนะ

อ่านต่อ