วิธีใช้ไทยชนะ

อ่านต่อ

พิธีประกาศปฏิญญา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ประจำจังหวัดเชียงราย

พระรัตนมุนี,ผศ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พิธีประกาศปฏ...

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต

ศูนย์วิจัยชุมชน “ศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต” อักษรย่อ วอบ -Ashram Graduate Research Center- อักษรย่อ AGRC ศูนย์วิจัยชุมชน ในชื่อว่า “ศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต” อักษรย่อ วอบ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Ash...

อ่านต่อ

เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดเชียงใหม่

ที่โรงแรมรอยัลแพนนินซูรา ถ.อัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมก...

อ่านต่อ

สืบชะตา ปริญญาวิถีพุทธ

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญสืบชะตา ฉลองปริญญาวิถีพุทธ นางสาวทิพมน สุขเกษม สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์บูร...

อ่านต่อ

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันนี้ (12 ส.ค. 63) เวลา 10.30 น.นาย...

อ่านต่อ