นิสิตชั้นปีที่ 1 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 สามเณรอภิวิชญ์ บุญกุ้ง นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด...

อ่านต่อ

150 ปี ชาตกาล “ครูบาเจ้าศรีวิชัย”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.40 น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการกลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังข้อ...

อ่านต่อ

12 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแข่งกีฬาทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 11 (USTCM)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...

อ่านต่อ

MCU SPport Tournaent 2022

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา ESport ในการแข่งขันกีฬา 12 สถาบัน USTCM ครั้ง ที่ 11 โดยมีนักกีฬา จาก 12 สถาบันมาเข้าร่ว...

อ่านต่อ

นิสิต รปม.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปล่อยมัจฉาสู่วารี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ นิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใ่หมรุ่นที่ 1 ได้ทำกิจจกรม ปล่อยมัจฉาสู่วารี (ปล่อยปลาหน้าเขียง) โดยมี...

อ่านต่อ

“๗ ตระกูล” เลี้ยงสังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

ครอบครัว “แสนเมืองมา” ครอบครัว “วงศ์ษา”ครอบครัว “ขาวจันทร์ตา”ครอบครัว “หล้าจู”ครอบครัว“วิฑูรสกุณา” ครอบครัว “แก้วคำมูล”และครอบครัว “พลอยตระกูล” ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสที่ นายศรีมูล แ...

อ่านต่อ