ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพ คุณแม่บัวฮ่อน กัลยาธิ อายุ 80 ปี ณ วัดศรีโคมคำ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงศพคุณ...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๒๕๖๓

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รูปแบบ New Normal โดยมีพระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ด...

อ่านต่อ

พระเทพโกสล รับมอบพืช ผัก ข้าวสาร จำนวน 1,000 ชุด( วันที่ 2) วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 พระเทพโกสล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่ รับมอบพืช ผักสด ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง จากคณะพระธรรมจารริก ทีมงานธรรมะห่มดอย พร้อมกลุ่ม...

อ่านต่อ

ธารน้ำใจจากพี่น้องบนดอยสู่ชาวเมือง

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 คณะพระธรรมจารริก ทีมงานธรรมะห่มดอย อาจารย์สมชาย โนลอย พร้อมกลุ่มชาติพันธุ์จากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นำพืช ผักสด ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาถวายพระเทพโกศล เจ้าอ...

อ่านต่อ

ฌาปนกิจศพประชุมเพลิงพ่อสุพจน์ หลิมไพบูลย์

คณะลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนๆแขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่ว...

อ่านต่อ

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และพิธีต้อนรับตราตั้ง รองอธิการบดี มจร. เชียงใหม่

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ๑)พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร (นธ.เอก,คบ.รป.บ.,กศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ...

อ่านต่อ