พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธ...

อ่านต่อ

คณะครุศาสตร์ ฝากตัวเป็นศิษย์ฯ จิตอาสาทำดีถวายพระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สรรหามาคุย ตอน กิจกรรมคณะครุศาสตร์ ฝากตัวเป็นศิษย์ฯ จิตอาสาทำดีถวายพระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ่ายทำโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา...

อ่านต่อ

พิธีสรงน้ำพระเจ้าค่าคิง,พระเจ้าเม็งราย

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าเม็งราย เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธา ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าค่าคิง,พระเจ้าเม็งราย ประจำปี ๒๕๖๒ ท่ามกลางพระภิกษุ ...

อ่านต่อ

เจริญพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา วัดผางงยอย อำเภอสารภี เชียงใหม่ นำโดยพระใบฏีกาจักรกฤษณ์ ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป เจริญพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง ให้กับพุทธศาสนิกชน งานพิธีห่มผ้าพระธาตุงานสรงน้ำประจำป...

อ่านต่อ

เททองหล่อพระสิงห์ ๑ ฐานบัว หน้าตัก ๔๐ นิ้ว

พระครูสาธุกิจจานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ประกอบพิธีเททองหล่อพระสิงห์ ๑ ฐานบัว หน้าตัก ๔๐ นิ้ว เพื่อจะนำไปประดิษฐานในวิหาร วัดพระธาตุด...

อ่านต่อ

บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

พระครูสุจิตรัตนาทร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เเด่ อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป ผู้ที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร และสร...

อ่านต่อ