สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรและน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
เย็นวันนี้ (17 เม.ย. 65) เวลา 17.10 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสรงน้ำองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย องค์สถาปนาวัดศรีโสดา ครบ 87 ปี ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในพิธีได้รับเมตตาจากพระวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานสงฆ์ และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 8 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเข้าสรงน้ำที่องค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ก่อนที่จะอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 1 ไตร ถวายประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

>>>ดูวีดีโอที่นี่ <<<