พิธีประกาศปฏิญญา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ประจำจังหวัดเชียงราย

พระรัตนมุนี,ผศ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พิธีประกาศปฏิญญา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ประจำจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้นเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาพันธ์ชาวพุทธ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางชาวพุทธ จากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก รูปแบบ New Normal มีการเสวนา เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์”โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ดำเนินรายการ : นายอุทัย มูลแก้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

>>Click Here For Watch The VDO<<<