12 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแข่งกีฬาทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 11 (USTCM)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม จำนวน 12 สถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันร่วมกัน มีรองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหาร 12 สถาบัน ผู้แทนนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

>>>ดูวีดีโอได้ที่นี่ <<<


>>>TigerNews <<<


.

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)