150 ปี ชาตกาล “ครูบาเจ้าศรีวิชัย”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.40 น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการกลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัย โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราขวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ร่วมประชุมให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว)