พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราขวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ จุดเทียนมหามงคล ที่เครื่องพลีกรรมนพเคราะห์ตามกำลังวัน 9 วันพระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล เป็นอันเสร็จพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)