มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์พระบัณฑิตพัฒนาฯบ้านลุกป่าก๊อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผศ.ดร.รองอธิการบดี,พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมคณะร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนที่สูงบ้านลุกป่าก๊อ โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดป้ายที่พักสงฆ์ฯ พร้อมมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรบนที่สูง มีพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เชียงใหม่ พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา พระครูอนุญาตสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร เจ้าหน้าที่นิเทศโครงการพระบัณฑิตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง ร่วมคณะถวายการต้อนรับ ซึ่งสายบุญคณะจันทบุรี,สายบุญคณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย คณะศรัทธาบ้านลุกป่าก๊อ ร่วมกันทอดถวาย เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนพัฒนา เสนาสนะ ถาวรวัตถุ ที่พักสงฆ์ฯ ได้ปัจจัย 830,136 บาท ( แปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยมีพระพงษ์ศกดิ์ ฐิตวังโส (นทีอาชา) ประธานที่พักสงฆ์ เป็นประธานรับ/องค์ครอง มีคณะสายบุญทุกสายร่วมพิธี ณ ที่พักสงฆ์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนที่สูงบ้านลุกป่าก๊อ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

"ํTigerNews"

"ํYoutube"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)