ซักซ้อม กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุม ในหัวข้อ “ซักซ้อม กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย” และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ กรณีศึกษาบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ แก่นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,สถานะบุคคล,กระทรวงยุติธรรม,สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกรบสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานภาคเหนือ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ผศ.ดร รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ พระครูธีรสุตพจน์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา

"ํChiangMaiNews"

"ํTigerNews"

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)