หนังสือ มจร เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ฮอมพญา ๓๐ ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ฮอมพญา ๓๐ ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เนื่องในโอกาศมหามงคลครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เอกสารวิชาการ ๓๐ ปี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ลำดับที่ ๓

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วิถีล้านนาใต้ฟ้าเมียวดี

วิถีล้านนาใต้ฟ้าเมียวดี โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วิถีไทลื้อ เมืองสิบสองพันนา

วิถีไทลื้อ เมืองสิบสองพันนา โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วิถีเทศน์ในล้านนา

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พุทธศาสตร์ยาตราจากล้านนาสู่แดนพุทธถูมิ

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ เอกสารวิชาการ ๓๐ ปี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ลำดับที่ ๒

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วิถีไทเขิน

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ

อ่านต่อ