ประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565

สืบสานประเพณีเตียาขึ้นดอย ถวายน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

>>>ดู VDO ได้ที่นี่ <<<