รับสมัครอาจารย์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดงวิทยาลัยวงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<<