ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2565 ปีที่ 21

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 21 พิธีประดิษฐานรูปเหมือนพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบมุทิตาบัตรแก่บุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 และ 2565 ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.