ประชุมคณะกรรมการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้จัดประชุมคณะกรรมการกีฬา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในสังกัด โดยในปีนี้ ทาง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬา E-Sport ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์