สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ เข้ามุทิตาจิต รองอธิการบดี มจร.วิยาเขตเชียงใหม ่รูปใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ นำโดย Mr. Andrew Mr. Daniel และ Miss Kanisa Wongkom ได้เข้าพบพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อขอคำปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องพระพุทธศาสนากับมนุษยธรรม ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 9 -10 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่