มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ แสดงความยินดี ผวจ.เชียงใหม่ท่านใหม่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี ดร.วีระ สิริเสรีภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย นายอรรถวุฒิ จันแทน และนายณัฐพล แสนเมืองมา เข้าแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ปรึกษาหารือข้อราชการแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว)