แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566