ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไฟโซล่าเซลล์

สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม
#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไฟโซล่าเซลติดรอบมหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
#ชุดละ2,500บาทหรือตามกำลัง
#ขอนิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยลัยได้ช่วยกันแชร์เป็นสะพานบุญ