MCU SPport Tournaent 2022

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา ESport ในการแข่งขันกีฬา 12 สถาบัน USTCM ครั้ง ที่ 11 โดยมีนักกีฬา จาก 12 สถาบันมาเข้าร่วมการแข่งขัน กันอย่างล้มหลาม ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

>>>ดูวีดีโอได้ที่นี่ <<<

(ที่มา: ณัฐพล แสนเมืองมา ภาพ/ข่าว/วีดีโอ)